Kadra Pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają odpowiednie kwalifikacje określone w: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.