Historia i współczesność

Prywatne Przedszkole MIŚ powstało w roku 2004 w wyniku przekształcenia Gminnego Przedszkola w Konopnicy w placówkę niepubliczną.
Przedszkole zlokalizowane jest w budynku wolnostojącym.  Teren przedszkola jest ogrodzony i zagospodarowany pod kątem potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, co zapewnia im możliwość aktywności na świeżym powietrzu.

W placówce funkcjonują trzy oddziały dzieci. Sale zajęć są bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, które sprzyjają realizacji wyznaczonych zadań i celów. Nauczyciele bardzo dbają o jak najlepsze samopoczucie dzieci,aktywnie uczestniczą w zabawach i wspierają dzieci we wszystkich działaniach. czują się odpowiedzialni za swoją pracę, pracę przedszkola, co w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym i rodzicami korzystnie wpływa na organizację i jakoś pracy przedszkola.